Regulamin

Art. 1 - Definicje
 

 1. Wydawca - właściciel serwisu nocujmy.pl.
 2. Klient - użytkownik serwisu nocujmy.pl, który zarejestrował się w serwisie w celu zamieszczenia reklamy swojego obiektu turystycznego.
 3. Obiekt - obiekt noclegowy, turystyczny, którego właścicielem jest Klient.
 4. Użytkownik - internauta poszukujący miejsc noclegowych za pośrednictwem serwisu nocujmy.pl
   

Art. 2 - Postanowienia Ogólne
 

 1. Niniejszy Regulamin zawiera warunki świadczenia usług przez Wydawcę oraz określa prawa i obowiązki Wydawcy i Klienta.
 2. Przed skorzystaniem z usług Wydawcy konieczna jest akceptacja Regulaminu.
 3. Reklamacje wynikające z nieznajomości regulaminu nie są rozpatrywane.
 4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. W przypadku złamania któregoś z punktów regulaminu, pozostałe punkty pozostają w mocy.
   

Art. 3 - Prawa i obowiązki Wydawcy
 

 1. Wydawca gwarantuje możliwość wyszukiwania przez Użytkowników oferty Klienta według wielu parametrów.
 2. Wydawca ma prawo do automatycznej zmiany rozmiaru i stopnia kompresji zdjęć zamieszczanych przez Klienta.
 3. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania nieprawdziwych danych przez Klienta podczas rejestracji w serwisie nocujmy.pl
 4. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treści ofert zamieszonych przez Klienta, a w szczególności za treści stron internetowych, których adresy podał Klient w swojej ofercie.
 5. Wydawca ma prawo do zablokowania oferty Klienta, jeśli ta jest niezgodna z prawdą lub łamie zasady Regulaminu.
   

Art. 4 - Prawa i obowiązki Klienta
 

 1. Obowiązkiem Klienta jest podanie prawidłowych danych adresowych oraz ich aktualizacja w przypadku jakiejkolwiek zmiany.

 2. Klient ma obowiązek prezentowania swojej oferty w sposób estetyczny nie naruszający zasad moralnych i nie łamiący praw osób trzecich.

 3. Klient ma prawo do publikowania swoich danych teleadresowych łącznie z adresem swojej strony internetowej, dowolnej ilości treści oferty oraz dowolnej ilości zdjęć.

 4. Klient ma prawo zrezygnować z usług Wydawcy w przeciągu 14 dni od momentu rejestracji bez podania przyczyny.

 5. Klient ma prawo do dowolnej ilości zmian treści swojej oferty poprzez panel administracyjny. Służy do tego login i hasło podane podczas rejestracji.

 6. Klient ma prawo do zawieszania oferty oraz do ponownego jej wznowienia w dowolnym momencie.
   

Art. 5 - Newsletter
 

 1. Korzystanie z serwisu nocujmy.pl jest powiązane z listą mailingową i jest nierozłączne.

 2. Wydawca zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości komercyjnych opłaconych przez sponsora serwisu nocujmy.pl sporadycznie, nie częściej niż jeden email na dwa tygodnie.

 3. Wydawca zastrzega sobie prawo do wysyłania informacji o nowościach w serwisie, a w szczególności o nowych promocjach.
   

Art. 6 - Promocje organizowane przez Wydawcę
 

 1. Wydawca organizując promocje na świadczone usługi zobowiązuje się powiadomić Klienta emailem o aktualnej promocji pod warunkiem, że dana promocja może Klienta dotyczyć.

 2. Warunki oraz czas trwania promocji ustalane są przez Wydawcę i nie muszą być prezentowane w serwisie nocujmy.pl.

 3. Warunkiem skorzystania z promocji jest akceptacja emaila informującego o aktualnej promocji.
   

Art. 7 - Opłaty, cenniki, pakiety reklamowe
 

 1. Klient dodając obiekt do bazy nocujmy.pl wyraża zgodę na opłacenie jednorazowej opłaty aktywacyjnej w wysokości 99 zł brutto. Opłata aktywacyjna jest opłatą jednorazową i nie jest zwracana w przypadku rezygnacji z usług serwisu. W systemie nocujmy istnieją dwa pakiety reklamowe. Szczegółowe zestawienie pakietów oraz różnice prezentuje poniższa tabelka:
   


Pakiet standard
 


Pakiet Prestiż
 

   
Prezentacja na końcu w wynikach wyszukiwania Prezentacja w pierwszej kolejności w wynikach wyszukiwania
Możliwość wyświetlania reklam konkurencyjnych firm Brak reklam konkurencyjnych firm.
Ograniczona ilość zdjęć i treści Ilość zdjęć i treści bez ograniczeń
Brak mapki dojazdowej Aktywna mapka dojazdowa
Prezentacja tylko w nocujmy.pl Prezentacja w dodatkowych serwisach partnerskich
Brak postów na facebooku Aktywny post na facebooku
   

bezpłatne
(po opłaceniu aktywacji)

0,55 zł dziennie
(sam decydujesz kiedy pakiet jest włączony)

Powyższa tabela prezentuje jedynie różnice pomiędzy pakietami. Szczegółowy opis wszystkich funkcji obydwu pakietów dostępny jest na stronie reklama >>

Art. 8 - Ochrona danych osobowych
 

 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas rejestracji w serwisie zgodnie ustawą o ochronie danych osobowych, z dnia 29 sierpnia 1997 r. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926.
 2. Wydawca zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi osobowymi Klienta.
WYRÓŻNIONE OBIEKTY
OK